Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: BELOZOROVA SOFIA
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: Αθήνα
Θέση εργασίας που επιθυμώ: τουριστικός πράκτορας
Κατάσταση εργασίας: Εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 15-11-2017 έως ΠΑΡΩΝ
Εργοδότης: Migato
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Πωλήσεων
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Πωλήσεις
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 01-06-2018 έως 31-10-2018
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: Russian
Intermediate
Τεχνικές γνώσεις: Ουκρανικά,Sabre,Amadeus
Άλλες δεξιότητες: