Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: BEQIRAS SEBASTIAN
Πόλη: THESSALONIKH
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: THESSALONIKI
Θέση εργασίας που επιθυμώ: ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 10/6/13 έως 20/9/13
Εργοδότης: PREVEZA BEACH HOTEL
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εστιατορίου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 14-10-2013 έως 14-10-2014
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΒΟΗΘΟΣ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Poor
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Τεχνικές γνώσεις: ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
Άλλες δεξιότητες: