Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Bogdani Klara
Πόλη: Αθήνα
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: Συζητήσιμο
Θέση εργασίας που επιθυμώ: Τμήμα υποδοχής, Τμήμα επισιτιστικών
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-06-2017 έως 30-09-2017
Εργοδότης: Notos Therme Spa Santorini
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εστιατορίου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Πρακτική άσκηση, Service
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 10-10-2016 έως 30-05-2018
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Διάρκεια Σπουδών: από 01-01-2018 έως 31-05-2019
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

Πιστοποίηση NCFE

Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - Οργάνωση κάβας & Εστιατορίου, Servie κρασιού & αφρώδη οίνου.
- Συνεδριακός Τουρισμός & Εναλλακτικές Μορφές Τουριμού
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Excellent
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Τεχνικές γνώσεις: Βασική χρήση ΜS οffice, protel
Άλλες δεξιότητες: Koινωνικές Δεξιότητες: ικανότητα συνεργασίας με συναδέλφους, ομαδικότητα, υπευθηνότητα, επιμέλεια, κοινωνικότητα. Άλλες Δραστηριότητες: Συμμετοχή σε Θεατρικές παραστάσεις και Φεστιβάλς εφηβικού θεάτρου.