Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: DAKA KRISTIAN
Πόλη: ΘΗΒΑ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: ΜΑΓΕΙΡΑΣ
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Όχι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 4 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 10-10-2017 έως 30-06-2019
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: Greek
Poor
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: