Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: YASSEIN JAMAL
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΚΡΗΤΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: CHEF
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Ναι
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 10-10-2017 έως 30-06-2019
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Poor
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: French
Poor
Τεχνικές γνώσεις: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΟΝ
Άλλες δεξιότητες: ΑΡΑΒΙΚΑ.ΚΑΛΑ