Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΖΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Πόλη: ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΑΘΗΝΑ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: ΜΑΓΕΙΡΑΣ
Κατάσταση εργασίας: Εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 42 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Ναι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-06-2011 έως 30-09-2014
Εργοδότης: ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσίων
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΜΠΟΥΦΕ,ΜΑΓΕΙΡΑΣ,ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-05-2015 έως 31-08-2016
Εργοδότης: ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσίων
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΜΠΟΥΦΕ,ΜΑΓΕΙΡΑΣ,ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-09-2016 έως 30-12-2016
Εργοδότης: ΚΑΛΛΙΟΠΙΤΑΚΙ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσίων
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΜΠΟΥΦΕ,ΜΑΓΕΙΡΑΣ
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-07-2017 έως 31-12-2017
Εργοδότης: WOK ART
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσίων
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ,ΜΑΓΕΙΡΑΣ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 10-10-2017 έως 30-06-2019
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: