Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ADAWI ALY MANSOUR ABDELMOHSEN ALY
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: Μύκονος
Θέση εργασίας που επιθυμώ: Service/Bar
Κατάσταση εργασίας: Εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 6 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 15-04-2015 έως 20-07-2015
Εργοδότης: HILTON ALEXANDRIA CORNICHE
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Τουριστικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: SERVICE
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-09-2016 έως ΣΗΜΕΡΑ
Εργοδότης: ZAMBRI
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσίων
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: DRINK RUNNER /FOOD RUNNER/WAITER
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 10-10-2017 έως 30-05-2019
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - Σεμινάριο Οινογνωσίας Οργάνωση Λίστας Κρασιού Οργάνωση Κάβας Εστιατορίου Food & Wine Pairing Service & Γευσιγνωσία
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Τεχνικές γνώσεις: Arabic (EG) language καλά
Άλλες δεξιότητες: