Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ΒΑΣΙΛΗΣ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΑΘΗΝΑ
Θέση εργασίας που επιθυμώ:
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 2 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-06-2017 έως 09-10-2017
Εργοδότης: ZANTE PALACE
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Τουριστικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: SERVICE,BARMAN
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 16-10-2017 έως 00-00-0000
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑΣ
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: English
Excellent
Ξένες γλώσσες: German
Poor
Ξένες γλώσσες: Spanish
Poor
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΥΠΟΜΟΝΕΤΙΚΟΣ