Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: BANUSHI ANXHELIKA
Πόλη: ΜΥΚΟΝΟΣ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΜΥΚΟΝΟΣ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: ΞΕΝΟΔΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Όχι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 56 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-05-2017 έως 02-10-2017
Εργοδότης: ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΒ ΜΥΚΟΝΟΣ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Πωλήσεων
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΤΑΜΕΙΑΣ
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-05-2012 έως 30-04-2017
Εργοδότης: LUXURY VILLAS MYKONOS
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Τουριστικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ASSISTANT HOUSEKEEPER
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-09-2016 έως 30-03-2017
Εργοδότης: ΖΑΧΑΡΟΠΆΣΤΕΙΟ CASA DOLCE
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εργαστηρίου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-08-2011 έως 01-01-2018
Εργοδότης: AVON
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Πωλήσεων
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 01-10-2017 έως 31-05-2018
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: Italian
Poor
Ξένες γλώσσες: German
Poor
Ξένες γλώσσες: Greek
Intermediate
Ξένες γλώσσες: English
Excellent
Τεχνικές γνώσεις: ECDL
Άλλες δεξιότητες: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΗ , ΕΥΓΕΝΙΚΗ , ΕΡΓΑΤΙΚΗ , ΕΠΙΜΟΝΗ , ΥΠΕΥΘΗΝΗ , ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ,