Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: CUCI GENTIAN
Πόλη: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ:
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 26 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Ναι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 02/07/05 έως 06/09/06
Εργοδότης: ΤΡΑΜ ΚΑΦΕ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Τουριστικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΜΠΟΥΦΕ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
Διάρκεια απασχόλησης: από 16-11-2006 έως 11-09-2008
Εργοδότης: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΡΑΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εστιατορίου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΤΑΜΕΙΟ ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑ
Διάρκεια απασχόλησης: από 26-12-2008 έως 17-12-2009
Εργοδότης: ΡΙΖΖΑ CONE
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εστιατορίου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΤΑΜΕΙΟ ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑ
Διάρκεια απασχόλησης: από 07-01-2010 έως 11-08-2010
Εργοδότης: MOSHI MOSHI CAFE
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Τουριστικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΣΕΡΒΙΣ
Διάρκεια απασχόλησης: από 03-06-2011 έως 23-09-2011
Εργοδότης: LICHNOS CAMPING
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Τουριστικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΣΕΡΒΙΣ ΜΠΑΡ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 11-10-2011 έως 18-09-2012
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Excellent
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: German
Poor
Ξένες γλώσσες: Spanish
Poor
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Η/Υ (WORD/EXCEL/POWERPOINT/EPMH)