Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Τζουλιαν Καραι
Πόλη: Αθηνα
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: Αθηνα
Θέση εργασίας που επιθυμώ: Αρτοζαχαροπλαστικη
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Ναι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 15/03/2016 έως 08/08/2016
Εργοδότης: Το Χωριατικο
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εργαστηρίου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: βοηθος Αρτοποιου
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 13-10-2016 έως 00-00-0000
Φορέας:
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
 • Αρτοποιητική Τέχνη
 • Ζαχαροπλαστική Τέχνη
 • Τεχνικές Εγκαταστάσεις - Εξοπλιαμός
 • Έλεγχος Εμπορευμάτων
 • Πρώτες Ύλες & Προϊόντα Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής
 • Στοιχεία Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας - HACCP
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα Υγιεινή & Ασφάλεια
 • Κοστολόγιο Παρασκευασμάτων
 • Διαιτητική
 • Αρχές Νομοθεσίας Τροφίμων - Επαγγέλματος
 • Γνώσεις - Δεξιότητες
  Ξένες γλώσσες: French
  Poor
  Ξένες γλώσσες: Greek
  Excellent
  Ξένες γλώσσες: English
  Intermediate
  Τεχνικές γνώσεις:
  Άλλες δεξιότητες: