Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Αναστάσιος Τσοπανίδης
Πόλη: Αθήνα
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: Αθήνα
Θέση εργασίας που επιθυμώ:
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 13 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 13-02-2012 έως 03-08-2012
Εργοδότης: PEHA Elektro GmbH & Co. KG - a Honeywell Company
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Γραφείου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Βοηθός διεύθυνσης κεντρικής αποθήκης - τύλιγμα, πακετάρισμα και ετοιμασία προϊόντων για αποστολή προς εξωτερικό - ετοιμασία κομματιών για τμήμα συναρμολόγισης
Διάρκεια απασχόλησης: από 09-11-2009 έως 13-08-2010
Εργοδότης: Wohnungsgesellschaft Halver-Schalksmühle mbH
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Γραφείου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Υπάλληλος υποδοχής (Μεσιτική εταιρία)
Διάρκεια απασχόλησης: από 07-07-2014 έως 08-08-2014
Εργοδότης: Airfasttickets.gr
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Τουριστικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Travel Consultant Support
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 19-10-2012 έως 27-06-2014
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: Μουσική Τεχνολογία
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

Χορωδία, Ιστορία μουσικής, Μουσική ανάλυση, Οργανογνωσία, Ακουστική, Θεωρία μουσικής / Σολφέζ, Θεωρία MIDI, Τεχνικές σύνθεσης ήχου / Προγραμματισμός Synthesizer, Θεωρία Audio, Μίξη ήχου, Sequencing

Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: German
Excellent
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: English
Excellent
Τεχνικές γνώσεις: Audio: Cubase, FL Studio, Wavelab, Nero Wave Editor, Sam Broadcaster // Video: Sony Vegas Movie Studio HD // Picture: Corel/Jasc Paint Shop // Γνώσεις Η/Υ: Άψογη χρήση λειτουργικών συστημάτων Windows, Γενικές γνώσεις λειτουργίας και αρχιτεκτονικής υπολογιστών (Hardware), Ικανότητα σύνδεσης και εγκατάστασης εξωτερικών και εσωτερικών συσκευών, Άψογη χρήση διαδικτύου και σχετικών εφαρμογών, Βασικές γνώσεις προγραμματισμού HTML/CSS και Microsoft Office.
Άλλες δεξιότητες: Audio recording, editing, arranging and production // Video recording, directing, editing, sound design and production // Internet radio moderation // Piano // Drums and Percussion // Composing of music and lyrics // Poetry // Graphic design