Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: CONSTANTIN THEOHARIS
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Κατάσταση εργασίας: Εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 51 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Ναι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 26-06-2009 έως 2011
Εργοδότης: ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΚΑΚΗ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εστιατορίου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες:
Διάρκεια απασχόλησης: από 26-05-2012 έως 12-09-2012
Εργοδότης: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Τουριστικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες:
Διάρκεια απασχόλησης: από 25-05-2013 έως 22-06-2014
Εργοδότης: ΚΡΙΣΤΟ ΗΑΛΙΛΙ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Κατασκευαστικής/Τεχνικής εταιρίας
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες:
Διάρκεια απασχόλησης: από 22-06-2013 έως 24-08-2014
Εργοδότης: ΓΙΟΥΛΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εστιατορίου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες:
Διάρκεια απασχόλησης: από 06-08-2013 έως 02-09-2013
Εργοδότης: ΚΕΡΑΜΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εστιατορίου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες:
Διάρκεια απασχόλησης: από 06-10-2013 έως 22-10-2014
Εργοδότης: ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΚΑΚΗ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εστιατορίου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες:
Διάρκεια απασχόλησης: από 27-07-2014 έως 15-09-2014
Εργοδότης: ΑΡΟΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εστιατορίου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες:
Διάρκεια απασχόλησης: από 26-06-2015 έως 06-09-2015
Εργοδότης: ΑΡΟΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εστιατορίου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
Διάρκεια απασχόλησης: από 04-01-2015 έως
Εργοδότης: ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΚΑΚΗ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εστιατορίου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 13-10-2014 έως 20-05-2015
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGN - DEVELOPMENT / VIDEO GAMES)
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - Bar-tending & Barista
- WORDPRESS
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: Spanish
Poor
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: English
Excellent
Τεχνικές γνώσεις: εχω κατασκευαση και τον ιστότοπο xaris-apartments.gr & xenonas-oneiro.gr
Άλλες δεξιότητες: ρουμανικα