Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: DOULKIAROGLOU ELITSA
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ:
Κατάσταση εργασίας: Εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 30 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 17-09-2001 έως 17-05-2002
Εργοδότης: COMPUTER SHOP
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Καταστήματος
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ADMINISTRATOR ,SELLING GSM AND COMPUTER PARTS, SERVICE
Διάρκεια απασχόλησης: από 17-03-2005 έως 05-05-2007
Εργοδότης: MULTIPLAYER INTERNET CAFE
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Καταστήματος
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ADMINISTRATOR
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-07-2009 έως 01-10-2010
Εργοδότης: BATTLENET INTERNET STATIONS
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Καταστήματος
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ADMINISTRATOR
Διάρκεια απασχόλησης: από 05-05-2003 έως 30-01-2004
Εργοδότης: ΗΡΑΚΛΗΣ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εμπορικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΔΙΑΝΟΜΉ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 01-10-2004 έως 29-10-2010
Φορέας: Πτυχίο Α.Ε.Ι.
Τίτλος: ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Διάρκεια Σπουδών: από 15-10-2010 έως 30-06-2010
Φορέας:
Τίτλος: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

 

 • Εισαγωγή στην Πληροφορική
 •  Γλώσσα Προγραμματισμού Pascal
 •  Λειτουργικά Συστήματα (Mac - Windows – Dos)
 •  Δίκτυα Υπολογιστών
 •  Βάσεις Δεδομένων(MYsql)
 •  Γλώσσα Προγραμματισμού HTML, PHP, ASP, JAVA & JavaScript
 •  Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών 
 •  Dreamweaver
 •  Εργασιακά Θέματα & Τεχνική Επικοινωνίας
 •  Νομοθεσία
 •  Ασφάλεια Συστημάτων 
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο

 

Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - KEME - ECDL
- ΑΠΘ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΙΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 'BUSSINESS PLAN'
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: Russian
Poor
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: English
Excellent
Τεχνικές γνώσεις: LOWER, ECDL,Photoshop, Audition, Premiere, Corel Draw, C, Visual Basic, Business Plan, Pascal, HTML.
Άλλες δεξιότητες: ΒΟΥΛΓΆΡΙΚΆ, ΣΈΡΒΙΚΆ, Κάτοχος αδείας οδήγησης αυτοκινήτου