Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: Θεσσαλονίκη
Θέση εργασίας που επιθυμώ: Web Designer - Front End Web Developer
Κατάσταση εργασίας: Εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 31 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Ναι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 14-12-2009 έως 30-06-2010
Εργοδότης: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Δ. ΖΗΣΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΤΙΝΙΣΜΟΣ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Γραφείου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Γενική ευθύνη εργασιακού χώρου - Υπεύθυνος εξετάσεων ECDL - Παράδοση μαθημάτων ECDL σε ενηλίκους - Προώθηση & Πώληση διαδικτυακών προϊόντων & υπηρεσιών
Διάρκεια απασχόλησης: από 15-03-2015 έως 15-09-2015
Εργοδότης: Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Γραφείου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Πρακτική Άσκηση - Web Designer - Web Editor - Social Media Specialist
Διάρκεια απασχόλησης: από 12-10-2015 έως 12-10-2017
Εργοδότης: E-Marketing Clusters
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Γραφείου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Web Designer - Front End Web Developer - Τεχνικός Υποστήριξης
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 17-10-2006 έως 26-03-2012
Φορέας: Πτυχίο Α.Ε.Ι.
Τίτλος: ΠΤΥΧΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ 7
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
 • Βιβλική Γραμματεία και Θρησκειολογία
 • Δογματική Θεολογία
 • Εκκλησιαστική Ιστορία
 • Χριστιανική Γραμματεία
 • Αρχαιολογία και Τέχνη
 • Ηθική και Κοινωνιολογία
 • Εκκλησιαστική Διοίκηση
Διάρκεια Σπουδών: από 24-02-2014 έως 29-02-2016
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGN - DEVELOPMENT / VIDEO GAMES)
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική
 • Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Επικοινωνίες Δεδομένων & Τεχνολογίες Internet
 • Εργαλεία Ανάπτυξης Ιστοσελίδων
 • Γλώσσα προγραμματισμού (C, C++, JAVA, PHP)
 • Βάσεις Δεδομένων (Microsoft Access, MySQL)
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας και Βίντεο
 • 3D Modeling
Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 7-9 Απριλίου 2006, Σεμινάριο με Θέμα: "Η Γλώσσα του Σχολείου"
- Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης, Money Show, 29 Μαρτίου 2014, Διάλεξη με Θέμα "Social Media: Εργαλεία και Τεχνικές Διαφημιστικής Προβολής"
- Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης, Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης, 07 Μαΐου 2014, Σεμινάριο με Θέμα: "Mobile Marketing"
- Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης - IT Camp 2014
- Google Developers Group Thessaloniki - MapUp event 1
- Google Developers Group Thessaloniki - MapUp event 2
- Google Developers Group Thessaloniki - GOOGLE I/O Extended 2014
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: French
Poor
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Τεχνικές γνώσεις: Πολύ καλή γνώση συναρμολόγησης ηλεκτρονικού υπολογιστή - Πολύ καλή γνώση εγκατάστασης και αναβάθμισης Software / Hardware
Άλλες δεξιότητες: Κάτοχος πιστοποιητικού γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών ECDL CORE και ECDL EXPERT - Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου Β κατηγορίας