Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: NERSESYAN EDGAR
Πόλη: THESSALONIKI
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: THESSALONIKI - VERIA
Θέση εργασίας που επιθυμώ:
Κατάσταση εργασίας: Εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Όχι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 4 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-07-2014 έως 30-09-2014
Εργοδότης: MMS Διαφημιστική
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Γραφείου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Πρακτική Άσκηση. Κατασκευή και Συντήρηση Ιστοσελίδων και Επίβλεψη Υπολογιστών/Server της εταιρείας.
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 17-10-2011 έως 25-06-2012
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: Russian
Excellent
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Τεχνικές γνώσεις: HTML, CSS, PHP, Photoshop, MySQL
Άλλες δεξιότητες: