Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: SPAHIU AGRON
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: .
Κατάσταση εργασίας: Εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Όχι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 17 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Ναι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 20-06-2001 έως 30-11-2009
Εργοδότης: SATCO Α.Ε.
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εργοστασίου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 15-10-2009 έως 01-07-2010
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

§           Εισαγωγή στην Πληροφορική.

§           Εισαγωγή στον προγραμματισμό, γλώσσες προγραμματισμού C, Pascal, JAVA (Java script), VBASIC.

§           Λειτουργικά Συστήματα Dos, Windows 9X/ME/NT Server, Unix ,Linux

§           Επεξεργασία Κειμένου-Word, Λογιστικά Φύλλα-Excel, Βάσεις Δεδομένων-Access.

§           Επεξεργασία Εικόνας–Animation και Επεξεργασία, Σύνθεση Ήχου. 

§           Παγκόσμιος Ιστός / Internet Ανάπτυξη Server. 

§           Ανάπτυξη Εφαρμογών στο Internet / Client / HTML VRML.

§           Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών.

§           Εισαγωγή στα Intranets.

§           Προγραμματισμός σε Client / Server Βάσεων Δεδομένων.

§           Hλεκτρονικό εμπόριο

§           Δίκτυα Υπολογιστών Ι

§           Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ,TCP/IIP

§           Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων σε περιβάλλον SQL Server

Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Τεχνικές γνώσεις: ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.
Άλλες δεξιότητες: