Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΜΑΡΙΑ
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: .
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Όχι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 15-10-2009 έως 01-07-2010
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MUTLIMEDIA)
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

§           Γλώσσες Προγραμματισμού: ANSI C, PASCAL, VISUAL BASIC.

§           Δίκτυα: NOVELL, UNIX. 

§           Λειτουργικά: DOS, WINDOWS.

§           Λογιστικό φύλλο EXCEL.

§           Επεξεργαστή Κειμένου WORD.

§           Βάση Δεδομένων ACCESS.

§           Θεωρία  Πολυμέσων.

§           Τεχνολογία  Πολυμέσων (υλικό - λογισμικό).

§           Επεξεργασία εικόνας - Animation.

§           Επεξεργασία - σύνθεση ήχου.

§           Επεξεργασία video με το Adobe Premier.

§           Επεξεργασία εικόνας με το Adobe Photoshop.

§           Επεξεργασία Μακέτας με το Corel Draw

§           Πολυμέσα & Windows (API FUNCTION, GUI)

§           Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Windows (Macromedia Director)

§           Πρακτική Εφαρμογή

§           Τεχνική Επικοινωνίας – Επιχειρηματικότητα

Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Poor
Τεχνικές γνώσεις: ECDL.
Άλλες δεξιότητες: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΜΟΥΣΙΚΗ.