Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Tazagulov Boris
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: Θεσσαλονικη
Θέση εργασίας που επιθυμώ:
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 3 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 27-06-2009 έως 11-10-2009
Εργοδότης: ΣΤΡΙΚΟΥΔΗΣ Α.Ε
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Βιοτεχνίας
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΤΑΜΕΙΟ , ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ , ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Διάρκεια απασχόλησης: από 05-07-2010 έως 21-09-2010
Εργοδότης: ΣΤΡΙΚΟΥΔΗΣ Α.Ε
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Βιοτεχνίας
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΤΑΜΕΙΟ , ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ , ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 12-10-2008 έως 23-06-2010
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MUTLIMEDIA)
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

Photoshop , Premiere Pro , Audition , Corel Draw , Δημιουργια Εντυπου(QuarkXPress) , 3DMax Studio , Tool book , Director , Flash , Microsoft Office (Acces , Word , Power Point , Front Page), Δημιουργια Ιστοσελιδων (Dreamweather , Front Page , Notepad ++ )

Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Excellent
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: Russian
Excellent
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: