Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πόλη: ΔΡΑΜΑ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 4 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Ναι
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 10-10-2013 έως 15-06-2015
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

- Γλώσσες Προγραμματισμού: Pascal / C / Visual Basic / C++ / C# / Client Server με Εργαλεία IDE στη Διαχείριση RDBMS

- Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων.

- Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet: Html, Css

- Βάσεις Δεδομένων: MS_Access, Sql

- Ασφάλεια Συστημάτων.

Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Β