Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: VESHAJ ERVIS
Πόλη: ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΑΘΗΝΑ ή ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: Ανάλογη της ειδικότητας
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 1 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Ναι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 04-2007 έως 01-2013
Εργοδότης: καφετέρια,μπαρ,νυχτερινό κέντρο διασκέδασης
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εστιατορίου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: σερβιτόρος και υπεύθυνος εφοδιασμού και κάβας
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 18-02-2013 έως 15-02-2013
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

 

Γνώσεις Πληροφορικής
• Λειτουργικά Συστήματα
• Αρχιτεκτονική Η/Υ
• Δίκτυα
• Επικοινωνίες Δεδομένων & Τεχνολογίες Internet
• Δίκτυα Ι,ΙΙ,ΙΙΙ
• Διαχείριση Δικτύων
• Ασφάλεια Δικτύων
• Ηλεκτρικές και Ψηφιακές Μετρήσεις
• Δομημένη Καλωδίωση
• Πρακτική Άσκηση – Διαθεματική Εργασία
• Εργασιακά Θέματα και Τεχνική της Επικοινωνίας
• Αγγλική Ορολογία
• Τηλεπικοινωνίες
Λειτουργικά Συστήματα Windows 2003,2008 Server 

 

Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - Microsoft windows 7 Oracle Java
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Τεχνικές γνώσεις: Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συστημάτων και δικτύων Τεχνικό και Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο, Καρδιτσα 2005-2008 Φοίτηση στο τμήμα ηλεκτρονικης ΤΕΙ Πειραιά, Αθήνα IC3 Internet and Computing Core Certification from Microsoft Microsoft Office Δίπλωμα οδήγησης A, C1
Άλλες δεξιότητες: Πτυχίο Michigan Lower (ECCE succsess 96%) Αριστα Αλβανικά