Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ:
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 11 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 08-05-2006 έως 30-11-2007
Εργοδότης: ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Γραφείου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ,ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Διάρκεια απασχόλησης: από 04-02-2008 έως 03-04-2009
Εργοδότης: ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Γραφείου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 11-10-2010 έως 29-06-2012
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 250 ΩΡΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ:ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ-ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Ξένες γλώσσες: German
Poor
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ