Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Dvalishvili George
Πόλη: Θέσσαλονικη
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: Θεσσαλονίκη
Θέση εργασίας που επιθυμώ: Ανάλογη της ειδικότητας
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 30 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Ναι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 20-09-2005 έως 25-11-2008
Εργοδότης: Ανδρικάκης Κωνσταντίνος
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Καταστήματος
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: -Υπεύθυνος Καταστήματος Παροχής -Υπηρεσιών INTERNET -Υπεύθυνος Ταμείου και Διαχείρισης -Οικονομικών Θεμάτων -Υπεύθυνος παραγγελιών αναλώσιμων και λειτουργικών θεμάτων -Διαχειριστής Δικτύου -Υπεύθυνος Συναρμολόγησης και Service Η/Υ
Διάρκεια απασχόλησης: από 30-11-2008 έως 20-05-2009
Εργοδότης: Ανδρικάκης Κωνσταντίνος
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εμπορικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: -Συμπλήρωση και Συντήρηση Αυτόματων Πωλητών -Διανομή Προϊόντων με Επαγγελματικό Αυτοκίνητο -Οργάνωση και Διαχείριση Αποθήκης μέσω Personal Digital Assistant (PDA)
Διάρκεια απασχόλησης: από 20-09-2009 έως 20-12-2009
Εργοδότης: Μπράτσας Αθανάσιος
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εμπορικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: -Υπεύθυνος Τμήματος Service Η/Υ -Τεχνικός Η/Υ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 15-09-2008 έως 30-06-2010
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ & ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - Αρχιτεκτονικές τοπικών δικτύων (LAN) και δικτύων ευρείας περιοχής (WAN)
- Σύγκριση σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων και η μελλοντική τους εξέλιξη
- Η επιχειρηματικότητα του internet και η εξέλιξη του
- Ασύρματων τοπικά δίκτυα WLANs
- Η εξέλιξη των Windows
- Πρωτόκολλα TCP-IP
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: Russian
Excellent
Ξένες γλώσσες: German
Poor
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Τεχνικές γνώσεις: 2003 - IC3 Internet and Computing Core Certification 2003 - European Computer Driving Licence (ECDL) Microsoft Office, WindowsXP, Internet Adobe Photoshop CS, Adobe Premier, Adobe Audition, Adobe Flash Professional, Adobe Dreamweaver Linux, Windows XP/Vista/7, Windows Server 2003/2008
Άλλες δεξιότητες: -Κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου -Ιδιαίτερη ενασχόληση με τη μουσική, τον κινηματογράφο, τη γυμναστική και με την ενημέρωση για εκπαιδευτικά, κοινωνικά και επιστημονικά θέματα, μέσω Internet και άλλων πηγών