Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Αλβάνος Αδάμ
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: Θεσσαλονικη
Θέση εργασίας που επιθυμώ:
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 29 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Ναι
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 10-10-2014 έως 25-06-2015
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Διάρκεια Σπουδών: από 08-10-2015 έως 28-06-2016
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGN - DEVELOPMENT / VIDEO GAMES)
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Τεχνικές γνώσεις: C,C++,C#,JAVA, HTML,CSS,JAVASCRIPT,PHP, Adope Premiere CS6, Adope Adobe After Effects CS6, Game Engine UNITY 3DSMAX
Άλλες δεξιότητες: