Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: QIPRO DANJELA
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ:
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 2 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 19-07-2010 έως 11-10-2010
Εργοδότης: IDEALGROUP
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσίων
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 13-09-2010 έως 23-07-2010
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

ΜΑΡΚΕΤΙΝΚΓ,ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ,ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.ΛΟΓΙΣΤΗΚΗ.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ.ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΚΗ

Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - <> Η ΓΛΟΣΣΑ ΤΟΥ ΣΟΜΑΤΩΣ
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: French
Poor
Τεχνικές γνώσεις: ECDL WORD.EXCEL.WINDOWS,INTERNET
Άλλες δεξιότητες: