Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: HASA MARSELA
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: .
Κατάσταση εργασίας: Εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Όχι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 19 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 10-08-2005 έως 31-12-2009
Εργοδότης: ΑΦΟΙ ΣΤΑΓΚΙΔΗ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσίων
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΠΩΛΗΤΡΙΑ
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-09-2008 έως 31-12-2008
Εργοδότης: ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΕΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Επιχείρησης Υγείας
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 15-10-2009 έως 01-07-2010
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

§           Aρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων.  

§           Αρχές Λογιστικής Εταιρειών, Φορολογικής Λογιστικής και Κοστολόγησης. 

§           Εμπορική διαχείριση και μισθοδοσία με χρήση Η/Υ. 

§           Μarketing, Δημόσιες σχέσεις, Διοίκηση Προσωπικού.

§           Χρηματοοικονομική και Τραπεζική.

§           Αρχές Αστικού και Εμπορικού Δικαίου.  

§           Γραμματειακή Υποστήριξη.

§           Χειρισμός Η/Υ: WINDOWS, DOS, WORD, EXCEL.

Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Poor
Τεχνικές γνώσεις: ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑΣ. ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: WORD, EXCEL.
Άλλες δεξιότητες: