Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: DAVIDIAN MADONA
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ:
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 7 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-06-2010 έως 31-08-2010
Εργοδότης: Show Biz
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Πωλήσεων
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Πωλήτρια
Διάρκεια απασχόλησης: από 02-04-2012 έως 29-06-2012
Εργοδότης: Εταιρεία Πληροφορικής
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Γραφείου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Γραμματειακή Υποστήριξη, Σχεδιασμός site, εξυπηρέτηση πελατών.
Διάρκεια απασχόλησης: από 02-05-2011 έως 31-07-2012
Εργοδότης: Μακεδονικές Αγγελίες
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Γραφείου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Οργάνωση, υποδοχή, καταχώρηση αγγελιών και εξυπηρέτηση πελατών
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 15-10-2010 έως 29-06-2012
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

Χρήμα - Τράπεζες - Στοιχεία Τραπεζικής Τεχνικής
Εφαρμογές Γενικής Λογιστικής
Πρακτική Γραμματείας
Επεξεργασία Κειμένου
Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Φορολογική Πρακτική
Γενική Λογιστική
Λογιστικά Φύλλα
Τεχνική Συναλλαγών
Οικονομικά Μαθηματικά
Στατιστική
Αστικό Δίκαιο
Εμπορικό Δίκαιο

Χρήση Η/Υ

Αγγλικά

Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - - - TIME MANAGEMENT - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ - Business Plan - Επιχειρηματικό Εργαστήρι - Σεμινάριο της Epsilonnet με θέμα: Το επάγγελμα του Λογιστή - Οι ομάδες Λογαριασμών του ΕΓΛΣ - Εισαγωγή στην Τραπεζική - 7ο Συνέδριο Οικονομίας & Διοίκησης με θέμα: Grab the Chance, how to find a proper job
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: Russian
Poor
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: German
Poor
Τεχνικές γνώσεις: 1.Πτυχίο CorelDraw 2.Πτυχίο Microsoft Office Specialist ενότητες Word Expert, Excel Expert, Outlook, Access , Power Point 3. Τυφλό Σύστημα 4. Λογιστική Διαχείρηση EpsilonNet
Άλλες δεξιότητες: