Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο:
Πόλη:
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ:
Θέση εργασίας που επιθυμώ:
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Όχι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 3 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 02-05-2011 έως 03-06-2011
Εργοδότης: Μακεδονικές Αγγελίες
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Γραφείου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Οργάνωση, υποδοχή, καταχώρηση αγγελιών και εξυπηρέτηση πελατών
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 15-10-2010 έως 30-06-2012
Φορέας:
Τίτλος: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

Χρήμα - Τράπεζες - Στοιχεία Τραπεζικής Τεχνικής
Εφαρμογές Γενικής Λογιστικής
Πρακτική Γραμματείας
Επεξεργασία Κειμένου
Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Φορολογική Πρακτική
Γενική Λογιστική
Λογιστικά Φύλλα
Τεχνική Συναλλαγών
Οικονομικά Μαθηματικά
Στατιστική
Αστικό Δίκαιο
Εμπορικό Δίκαιο

Χρήση Η/Υ

Αγγλικά

Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
- 6ο Συνέδριο Οικονομίας & Διοίκησης με θέμα: Τα επαγγέλματα του μέλλοντος
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: Russian
Poor
Ξένες γλώσσες: German
Poor
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: English
Poor
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: