Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: KUNXHIU LULJETA
Πόλη: THESALONIKI
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: THESALONIKI
Θέση εργασίας που επιθυμώ: ESTIASI
Κατάσταση εργασίας: Εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-10-2010 έως 28-10-2014
Εργοδότης: DIAFORI
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Τουριστικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: BOUFES, IPEFTHINI SE KAFE ,VOITHOS SERVITORA STI KRITI
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 13-10-2014 έως 28-10-2014
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

DIKHTIKO OIKONOMIA

Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Poor
Ξένες γλώσσες: Greek
Intermediate
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: