Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: GIORGI OLOPINSKI
Πόλη: θεσσ/νικη
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: θεσσ/νικη
Θέση εργασίας που επιθυμώ: οπουδηποτε
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 10 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Ναι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 2014 έως 2016
Εργοδότης: pizza romea
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εργαστηρίου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: πακετάς-παραγωγή πιτσας
Διάρκεια απασχόλησης: από 09-10-2012 έως 18-10-2014
Εργοδότης: παραγωγη παγακιών
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Πωλήσεων
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: διανομή παγακιών από μαγαζί σε μαγαζί
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 05-10-2014 έως 15-07-2015
Φορέας: Δημόσιο ΙΕΚ
Τίτλος: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών: ατελής φοιτηση για οικονομικούς λόγους
Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - σεμηναρια κωμοτικής
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: Russian
Poor
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Ξένες γλώσσες: Greek
Poor
Τεχνικές γνώσεις: γνώσεις παραγωγής πίτσας
Άλλες δεξιότητες: ασχολούμε επίσης με τον αθλητισμό και συγκεκριμένα με το bodybulding