Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: GJONCAJ AIDA
Πόλη: THESSALONIKH
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: THESSALONIKI
Θέση εργασίας που επιθυμώ: GRAFIOU
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 2 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-09-2011 έως 09-03-2012
Εργοδότης: INFOTRUST
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Γραφείου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 12-10-2009 έως 30-06-2011
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Τεχνικές γνώσεις: XRHSH YPOLOGISTWN
Άλλες δεξιότητες: