Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο:
Πόλη:
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ:
Θέση εργασίας που επιθυμώ:
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 10-10-2011 έως 20-06-2013
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

Χρήμα - Τράπεζες - Στοιχεία Τραπεζικής Τεχνικής Εφαρμογές Γενικής Λογιστικής Πρακτική Γραμματείας Επεξεργασία Κειμένου Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου Διοίκηση Επιχειρήσεων Φορολογική Πρακτική Γενική Λογιστική Λογιστικά Φύλλα Τεχνική Συναλλαγών Οικονομικά Μαθηματικά Στατιστική Αστικό Δίκαιο Εμπορικό Δίκαιο

Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: