Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Lica Kristi
Πόλη: Θεσσαλονικη
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: Θεσσαλονικη
Θέση εργασίας που επιθυμώ:
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 25-10-2013 έως 21-06-2014
Εργοδότης: cinema live stage
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Τουριστικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Κύρια αρμοδιότητα μου ήταν να εξυπηρετώ τους πελάτες του κέντρου διασκεδάσεως.
Διάρκεια απασχόλησης: από 26-12-2013 έως
Εργοδότης: savoy day & night entertainment
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Τουριστικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες:
Διάρκεια απασχόλησης: από 26-08-2014 έως 27-10-2014
Εργοδότης: teleraise WIND
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Πωλήσεων
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Κύρια αρμοδιότητα ήταν οι τηλεφωνικές πωλήσεις σταθερής & κινητής τηλεφωνίας & ιντερνετ.
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 17-10-2012 έως 23-06-2014
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: English
Poor
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: