Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: shatro marinela
Πόλη: gjirokaster
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: thesaloniki,ioannina
Θέση εργασίας που επιθυμώ: athens
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 12-10-2015 έως 30-06-2017
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Ιωαννίνων
Τίτλος: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Excellent
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: German
Poor
Τεχνικές γνώσεις: pc
Άλλες δεξιότητες: