Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: Front office, bar, service
Κατάσταση εργασίας: Εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 5 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Ναι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-09-2015 έως ΣΗΜΕΡΑ
Εργοδότης: ESSENSE HOTEL
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Τουριστικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΡΕΣΕΨΙΟΝ, ΥΠΟΔΟΧΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, ΜΠΑΡ, ΣΕΡΒΙΣ
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-08-2015 έως 01-09-2015
Εργοδότης: Kassandra Palace Hotel & spa
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Τουριστικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες:
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 02-10-2015 έως 17-02-2016
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Ιωαννίνων
Τίτλος: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Διάρκεια Σπουδών: από 05-10-2011 έως 05-06-2013
Φορέας:
Τίτλος: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ & ΡΕΠΟΡΤΕΡ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: English
Excellent
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Α,Β