Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ΓΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 10-10-2011 έως 28-06-2013
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ & ΡΕΠΟΡΤΕΡ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ(ΕΝΘΕΤΑ,ΔΕΛΤΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ)

θΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ(ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ)
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Τεχνικές γνώσεις: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Άλλες δεξιότητες: