Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ ΑΝΝΑ
Πόλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: Thessaloniki
Θέση εργασίας που επιθυμώ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΜΕ
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 15 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-12-2010 έως 31-03-2011
Εργοδότης: Info Spoudes www.infospoudes.gr
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος σε ΜΜΕ
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Αρθρογράφος
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-03-2011 έως 31-10-2011
Εργοδότης: ZOO RADIO 90.8 www.zooradio.gr
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος σε ΜΜΕ
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Υπεύθυνη διαχείρισης site ΖΟΟ RADIO και ραδιοφωνική παραγωγός.
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-08-2011 έως 31-10-2011
Εργοδότης: R-Play web radio www.rplay.gr
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος σε ΜΜΕ
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Ραδιοφωνική παραγωγός
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-03-2011 έως 31-10-2011
Εργοδότης: Sour Times anna-gala.blogspot.com
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος σε ΜΜΕ
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Ιδιοκτήτρια
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-01-2011 έως 30-06-2011
Εργοδότης: Πολιτικό κόμμα
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος σε ΜΜΕ
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Κάλυψη πολιτικών τοπικών δελτίων
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 01-10-2010 έως 15-06-2011
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ & ΡΕΠΟΡΤΕΡ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: German
Excellent
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: English
Excellent
Ξένες γλώσσες: Italian
Poor
Ξένες γλώσσες: French
Poor
Τεχνικές γνώσεις: Έμπειρος χρήστης πληροφορικής
Άλλες δεξιότητες: Πνεύμα συνεργασίας, κοινωνικότητα, επικοινωνιακό άτομο