Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ΒΕΡΑΝΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 12-09-2011 έως 15-09-2014
Φορέας: Πτυχίο Α.Ε.Ι.
Τίτλος: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ.
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ.

Διάρκεια Σπουδών: από 15-10-2012 έως 10-06-2013
Φορέας:
Τίτλος: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ & ΡΕΠΟΡΤΕΡ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ(ΕΝΘΕΤΑ,ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΤΛ),ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ,ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ,ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ,ΡΕΠΟΡΤΑΖ,ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΙΜΗΣ

Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Τεχνικές γνώσεις: Πολιτική ειδίκευση, Πολύ καλή γνώση Η/Υ
Άλλες δεξιότητες: Πνεύμα συνεργασίας, κοινωνικότητα, επικοινωνιακό άτομο