Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Ifti Rafaela
Πόλη: Ioannina
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: Ιωάννινα
Θέση εργασίας που επιθυμώ: Παντου
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 01-10-2014 έως 30-06-2016
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Ιωαννίνων
Τίτλος: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ & ΡΕΠΟΡΤΕΡ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: Italian
Poor
Ξένες γλώσσες: Spanish
Poor
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: