Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Γκουντούλια Ευγενία
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: Θεσσαλονίκη
Θέση εργασίας που επιθυμώ: Δημοσιογράφος, ρεπόρτερ
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 5 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-03-2012 έως 01-06-2012
Εργοδότης: Βασιλειάδης Στέφανος
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος σε ΜΜΕ
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Σύνταξη και παρουσίαση δελτίου ειδήσεων, ρεπορτάζ
Διάρκεια απασχόλησης: από 10-09-2012 έως 01-11-2012
Εργοδότης: Τοιχομήδου Δήμητρα
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος σε ΜΜΕ
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Συντάκτης
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 18-10-2012 έως 16-05-2012
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ & ΡΕΠΟΡΤΕΡ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

Δημόσιες Σχέσεις, Δημοσιογραφικός λόγος, Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία, Πολιτική Ιστορία Σύγχρονης Ελλάδας κ.α

Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - Σεμινάριο: "Time Management - Διαχείριση χρόνου", από: Ι.Ι.Ε.Κ ΔΕΛΤΑ
- Σεμινάριο: "5 επιλογές για ασύγκριτη παραγωγικότητα", από Ι.Ι.Ε.Κ ΔΕΛΤΑ & Franklin Covey
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: English
Excellent
Τεχνικές γνώσεις: Χειρισμός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - προγράμματα Microsoft office - Internet
Άλλες δεξιότητες: Φλάουτο (επιπέδου Β' Μέσης - Πυθαγόρειο Ωδείο Θερμαϊκού)