Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Αβαγιανός Παναγιώτης
Πόλη: Αττική
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: Αττική, Λέσβος
Θέση εργασίας που επιθυμώ: Μηχανικός
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 30 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Ναι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 18-04-2007 έως 10-03-2011
Εργοδότης: Μιλτιάδης Αβαγιανός
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Κατασκευαστικής/Τεχνικής εταιρίας
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Ελαιοχρωματισμοί
Διάρκεια απασχόλησης: από 2-02-2008 έως 2-07-2010
Εργοδότης: Χαράλαμπος Αναστασίου
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Συνεργείου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Επισκευές Μοτοσυκλετών
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 10-09-2013 έως 26-06-2015
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - Εναλλακτικά Συστήματα Τροφοδοσίας
- Τεχνικός Έλεγχος 96 Σημείων
- Ναυτιλιακά Ηλεκτρονικά
- Προηγμένα Συστήματα και Εξοπλισμός Συνεργείου HGS
- Turbo και Nitro
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Τεχνικές γνώσεις: Γνώσεις Φανοποιίας, Άριστη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και Διαγνωστικών Συσκευών, Ηλεκτρολογικές Γνώσεις.
Άλλες δεξιότητες: