Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: BARCAN NICOARA ALIN
Πόλη: Αθήνα
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: Αθήνα
Θέση εργασίας που επιθυμώ: Μηχανικός
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 8 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 18-10-2013 έως 15-06-2015
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - Εναλλακτικά Συστήματα Τροφοδοσίας
- Τεχνικός Έλεγχος 96 Σημείων
- Προηγμένα Συστήματα και Εξοπλισμός Συνεργείου HGS
- TURBO-NITRO
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: English
Poor
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: Γυμναστήριο,Ποδόσφαιρο