Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Croitor ion
Πόλη: αθηνα
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: αθηνα
Θέση εργασίας που επιθυμώ: Μηχανικός
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-11-2011 έως 04-06-2015
Εργοδότης: croitor veaceslav
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσίων
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ανακαινίσεις,τοποθετήσεις,κατασκευές
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 20-10-2014 έως 30-07-2017
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - Mono-tronic,Φίλτρα
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Τεχνικές γνώσεις: μηχανολογικές επισκευές οχημάτων
Άλλες δεξιότητες: