Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ΑΖΩΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ
Πόλη: Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: Μηχανικός
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Όχι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 11-10-2015 έως 15-06-2017
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: Russian
Excellent
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: