Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: chatzakis dimitris
Πόλη: thessalonikh
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: thessalonikh
Θέση εργασίας που επιθυμώ: Μηχανικός/Ηλεκτρολόγος
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 01-10-2014 έως 30-06-2015
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Poor
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: Russian
Excellent
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: