Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: HAXHIAJ ARDRIT
Πόλη: Ζακυνθος
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΑΘΗΝΑ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: Μηχανικός
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 10 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Ναι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 02-07-2012 έως 05-09-2012
Εργοδότης: Σιαννις
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Συνεργείου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: βοηθος μηχανικου
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-08-2014 έως 31-08-2014
Εργοδότης: Faros Rentals Ενοικιαζόμενα Αυτοκίνητα & Μοτοσικλέτες
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Συνεργείου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 01-10-2013 έως 13-06-2014
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Διάρκεια Σπουδών: από 15-10-2013 έως 30-06-2014
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Τεχνικές γνώσεις: MS OFFICE
Άλλες δεξιότητες: Δίπλωμα αυτοκινήτου Β΄κατηγορίας και μοτοσικλέτας Α2 κατηγορία