Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: PIRKO GJERGJI
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΑΘΗΝΑ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: Μηχανικός
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Όχι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 9 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 30-06-2014 έως 20-09-2014
Εργοδότης: Camping Interstation
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Τουριστικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Service, Bar
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 15-10-2013 έως 30-06-2015
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ & ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Διάρκεια Σπουδών: από 16-10-2011 έως 30-06-2013
Φορέας: Δημόσιο ΙΕΚ
Τίτλος: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: French
Poor
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: English
Poor
Τεχνικές γνώσεις: Βασικές Γνώσεις Χειρισμού Η/Υ
Άλλες δεξιότητες: Μητρική Γλώσσα Αλβανικά, Ενασχόληση με επαγγελματικό ποδόσφαιρο