Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: HASANI ALBIN
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΑΘΗΝΑ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: Βοηθός ηλεκτρολόγου
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 12 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Ναι
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 20-10-2012 έως 20-06-2013
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Διάρκεια Σπουδών: από 20-10-2013 έως 19-06-2014
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Διάρκεια Σπουδών: από 20-10-2014 έως 17-06-2015
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: English
Poor
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: