Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: BEQIRI XHORXHINO
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: Τεχνικός Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 28-06-2007 έως 10-09-2009
Εργοδότης: ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΓΚΟΣ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εστιατορίου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
Διάρκεια απασχόλησης: από 20-06-2010 έως 10-09-2011
Εργοδότης: ΜΑΝΟΛΗΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εστιατορίου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
Διάρκεια απασχόλησης: από 25-06-2012 έως 28-09-2013
Εργοδότης: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΟΣΚΙΟY
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εστιατορίου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 10-10-2011 έως 27-06-2013
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Διάρκεια Σπουδών: από 14-10-2013 έως 20-06-2014
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Poor
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Τεχνικές γνώσεις: Ψυκτικός,Ηλεκτρολόγος
Άλλες δεξιότητες: Σερβιτόρος