Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ZHURI KLAJDI
Πόλη: THESSALONNIKI
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: THESSALONNIKI
Θέση εργασίας που επιθυμώ:
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 2008 έως 2013
Εργοδότης: THANASIS MOULAGIANIOS
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Τουριστικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΑΡΙΣΤΑ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 16-10-2013 έως 31-12-2014
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Excellent
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: Russian
Excellent
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: